Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w roku 2024.

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 05 października 2022 r. poz. 4719. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku  „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 16% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz.U. z 2023 r. poz. 1893 –
„Od dnia 01 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł.”/.

W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 stycznia 2024 r. wynosić będzie-  678,72 zł.

,,Od dnia 01 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300,00 zł

W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 lipca 2024 r. wynosić będzie-  688,00 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku  wynosi 9 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 12 dnia każdego miesiąca
/od wpłaty po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/  na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w roku 2023.

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 05 października 2022 r. poz. 4719. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku  „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 16% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz.U. z 2022 r. poz. 1952 –
„Od dnia 01 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł.”/.

W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 stycznia 2023 r. wynosić będzie-  558,40 zł.

,,Od dnia 01 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 600,00 zł

W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 lipca 2023 r. wynosić będzie-  576,00 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku  wynosi 9 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 12 dnia każdego miesiąca
/od wpłaty po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/  na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w roku 2022.

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 06 marca 2020r. poz. 1622. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku  „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz. U. z 2021 r. poz. 1690 –
„Od dnia 01 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.”/.

W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 stycznia 2022 r. wynosić będzie-  451,50 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku jest bez zmian i wynosi 8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 12 dnia każdego miesiąca
/od wpłaty po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/  na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w roku 2021.

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 06 marca 2020r. poz. 1622 Uchwałą nr XVII/101/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 lutego  2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku  „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz. U. z 2020 r. poz. 1596 –
„Od dnia 01 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.”/.

W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 stycznia 2021 r. wynosić będzie-  420,00 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku jest bez zmian i wynosi 8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca
/od wpłaty po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/  na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.

Odpłatność od 01 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 06 marca 2020r. poz. 1622 Uchwałą nr XVII/101/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 lutego  2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. W związku z tym opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 kwietnia  2020 r. wynosi 390,00 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca
/po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/na dane na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.

Odpłatność w roku 2020

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 09 kwietnia 2019r. poz. 2270 Uchwałą nr VII/140/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 marca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10%obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz. U. z 2019 r. poz. 1778 – „Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.”/.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2020 r. wynosi 260,00 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi  8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca / po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/na dane na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.

 

Odpłatność w roku 2019

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 09 kwietnia 2019r. poz. 2270 Uchwałą nr VII/40/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 marca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10%obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz. U. z 2018 r. poz. 1794 – „Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.”/.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku od 1 maja 2019 r. wynosi 225,00 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca / po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/na dane na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.