Choroby dzieci to przykre doświadczenia. Dajmy sobie szansę na ich unikanie. Każdemu z nas zależy na tym, aby Państwa pociechy były w żłobku zdrowe i szczęśliwe.

Ze względu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad:

1. Nie przyprowadzajcie do żłobka chorych dzieci! Lepiej zatrzymać dziecko przez kilka dni w domu, niż przyprowadzić je do placówki chore, co może spowodować nie tylko pogorszenie jego stanu zdrowia, ale też zarażenie innych dzieci i zafundowanie kłopotów kolejnym Rodzicom.

2. Po każdej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni prosimy o zaświadczenie lekarskie.

3. W przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji. Wtedy jak najszybciej odbierzcie malca z placówki, bo żłobek nie podaje żadnych leków (nawet przeciwgorączkowych!), a szybka interwencja ma duże znaczenie.

4. Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka zgłaszajcie opiekunom lub dyrekcji placówki. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę innych Rodziców na charakterystyczne objawy, które mogą wystąpić u ich pociech.

5. Koniecznie zgłaszajcie opiekunom wszystkie urazy, do których doszło w domu, nawet, jeśli miało to miejsce kilka dni przed przyjściem do placówki. Objawy po urazach głowy (nudności, zawroty głowy, utrata świadomości) mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszą wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.

6. Nie bójcie się zwrócić uwagę innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, że ich dziecko jest wyraźnie chore (np. brzydko kaszle). Tym sposobem zapobiegniecie wzajemnemu zarażaniu się dzieci.